Quỹ khuyến học

Để giữ vững truyền thống hiếu học của dòng họ, kể từ năm 2010, họ Phạm Công thôn Vân Đôi đã phát động phong trào “khuyến học khuyến tài” và bắt  đầu xây dựng “QUỸ KHUYẾN HỌC” cho dòng họ. Hoạt động này đã được nhiều cơ quan, đơn vị và các cá nhân đồng tâm hiệp lực, tích cực đóng góp sức người sức của để ƯƠM MẦM, PHÁT TRIỂN những tài năng trẻ đang cần được sự quan tâm.

Với mong muốn gây quỹ khuyến học của dòng họ, tạo điều kiện về tinh thần cũng như vật chất cho các em nhỏ có thể thực hiện được ước mơ học tập của mình trở thành những công dân có ích cho xã hội, làm dạng danh dòng họ Phạm Công ta.

Ban Liên lạc dòng họ Phạm Công đã được củng cố, bổ sung nhằm hoạt động tốt hơn. Để hoạt động của Quỹ khuyến học ngày càng mang tính thiết thực, đưa nguồn tài trợ đến tận tay các con em họ Phạm Công có thành tích học tập khá giỏi. Ban liên lạc họ Phạm Công rất mong quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp nhiệt tình ủng hộ bằng hiện vật hoặc tiền, nhằm tạo điều kiện để chúng tôi có thể có hình thức hỗ trợ phù hợp cho các mầm non trong dòng họ.

Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa và thiết thực. Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp  để hoạt động khuyến học khuyến tài của dòng họ được thành công tốt đẹp.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!


http://i1048.photobucket.com/albums/s368/hophamhaiphong/GiayKhenhoPham.jpg
Mẫu giấy khen của quỹ khuyến học dòng họ Phạm Công , thôn Vân Đôi, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Họ Phạm Hải PhòngComments