Video Clip tường thuật lễ giỗ tổ họ Phạm Công năm 2015 !

đăng 22:22 20 thg 10, 2015 bởi Hải Phòng Họ Phạm   [ đã cập nhật 01:39 26 thg 4, 2016 ]
Video tường thuật lại lễ giỗ tổ họ Phạm Công, Ngày 2/9 âm lịch năm 2015 tại Thôn Vân Đôi, xã Đoàn Lập, Hải Phòng. (Hình ảnh và bài viết sẽ được cập nhật sau).

Lễ giỗ tổ họ Phạm Công năm 2015


Họ Phạm Hải Phòng
www.hophamhaiphong.com
hophamhaiphong@gmail.com
             Một số hình ảnh lễ giỗ tổ họ Phạm Công ngày 2 tháng 9 âm lịch tại thôn Vân Đôi, xã Đoàn Lập, 
         huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.


  photo 19.jpg photo 11.jpg
 photo 16.jpg  photo 14.jpg  photo 18.jpg  photo 17.jpg 

  photo IMG_0413.jpg photo IMG_0400.jpg 
 photo IMG_0443.jpg photo IMG_0437.jpg  photo IMG_0433.jpg  photo IMG_0427.jpg  photo IMG_0421.jpg   photo IMG_0545.jpg  photo IMG_0541.jpg  photo IMG_0538.jpg  photo IMG_0520.jpg  photo IMG_0517.jpg  photo IMG_0506.jpg  photo IMG_0504.jpg  photo IMG_0498.jpg  photo IMG_0497.jpg 

 photo IMG_0487.jpg  photo 8.jpg 
 photo IMG_0452.jpg  photo 13.jpg   photo 7.jpg   photo IMG_0545.jpg  photo IMG_0541.jpg  photo IMG_0538.jpg 
 photo IMG_0520.jpg  photo IMG_0517.jpg 
 photo IMG_0506.jpg  photo IMG_0504.jpg
 photo IMG_0498.jpg  photo IMG_0497.jpg  photo IMG_0487.jpg  photo IMG_0452.jpg   photo 13.jpg  photo 10.jpg 
 photo 3.jpg photo 2.jpg  photo 12.jpg  photo 6.jpg  photo 5.jpg  photo IMG_2849.jpg  photo IMG_0082.jpg  photo IMG_0078.jpg  photo IMG_0076.jpg photo IMG_2870.jpg
 photo IMG_2867.jpg photo IMG_2871.jpg


Các bài viết khác của họ Phạm Công