Gương lập nghiệp

Mọi người chia sẻ gương lập nghiệp của mình hoặc của những người mình biết là con cháu của dòng họ Phạm tại đây. Vui lòng gửi E_mail cho chúng tôi: hophamhaiphong@gmail.com để chúng tôi đăng lên website này. Xin trân trọng cảm ơn !